~ Leren van het leven

Lessen in het leven. Het zijn er zo veel! We zijn rijk als het gaat om lessen die we krijgen.  
Wat kunnen we ervan leren 
-dat we er innerlijk rijker door worden?

Geef jezelf de mogelijkheid te groeien in de rijkdom van Gods liefde, trouw en genade. 
Puur door te leren van de lessen in je leven.

Op die manier kan elke dag meetellen als een waardevol geschenk. Elke dag van jouw leven dat in Zijn boek staat geschreven!

Wees rijk en vol van Zijn liefde en genade.

Reacties