~ In Uw rust (Ps. 23: 2-3)

'Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel...' ~ Ps. 23:2-3 (NBG)

Als het werk gedaan is -of soms nog niet klaar, nodigt Hij je uit om Hem te volgen naar de grazige weiden en het rustige water.

Neem de tijd om te luisteren als je je opgejaagd voelt. Kom in Zijn rust. Praat met Hem. Luister en ontvang in Zijn nabijheid.

Dan kun je weer verder.
Met een verkwikte ziel.

Reacties

Een reactie posten