~ In Hem geborgen

‘De rechtvaardige zal zich in de Here verheugen en bij Hem schuilen, alle oprechten van hart zullen zich beroemen' ~ Ps. 64,11 NBG

Wat geeft het een rust in mijn hart nu ik diep van binnen weet; mijn hele leven, mijn hele zijn is geborgen op de veiligste plaats van het heelal. Verborgen bij God!

De Here Jezus leeft met ons mee. Als wij bedroeft zijn, deelt Hij ons verdriet. Als wij blij zijn, heiligt Hij onze vreugde.

Heel ons leven is met Hem verbonden en in Hem geborgen!

Reacties