~ Niet bang zijn... (Ps. 23:6)

...Want geluk en genade zúllen volgen!

Hoe vaak zegt Jezus niet: Vrees niet? 

Wij laten ons zo gemakkelijk intimideren door de omstandigheden waarin we verkeren, dat we daardoor het zicht op Gods beloften kwijtraken. Maar wat moeite lijkt, of pech, of rampspoed, wordt door God verandert in zegen.*

...Geluk en genade achtervolgen mij alle dagen van mijn leven. Ps 23:6

In welke omstandigheden je ook verkeert, je bent altijd vol verwachting... Zijn liefde, Zijn troost, Zijn aanwezigheid en Zijn beloften. 

Want ook jij blijft vol verwachting: Genade zál volgen!

* Uit: Goede genade van Willem de Vink

Reacties

Een reactie posten